กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ เจ้าภาพหลักงาน “Startup Thailand 2016” แถลงข่าวความพร้อมและความเชื่อมั่น Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พิมพ์ PDF

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย จัดงานแถลงข่าวงาน “Startup Thailand 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

    ซึ่งงาน “Startup Thailand 2016” นับว่าเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งแรกในประเทศไทยเป็นเวทีเปิดตัวธุรกิจ Startup กว่า 180 ราย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจ Startup ให้เกิดการขยายธุรกิจและการสร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดและสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากจะเป็นการระดมผู้ประกอบการ Startup และนักลงทุนให้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการสร้างความตื่นตัว มอบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่พึ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup รุ่นใหม่ จึงได้จัดให้มีการแข่งขัน Pitching Challenge ให้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ โดยจะประกาศผล Startup ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย และจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศด้วยการให้ Startup แต่ละทีมนำเสนอแผนของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ทีมละ 5 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 520,000 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า “ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรัฐบาลและเจ้าภาพหลักในการจัดงาน “Startup Thailand 2016” ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย เพื่อขับเคลื่อนและมุ่งมั่นที่จะนำประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมศูนย์กลางของอาเซียน ปัจจุบันจำนวนนักธุรกิจ Startup ในประเทศไทยมีประมาณ 1,000 – 2,500 ราย และในปีนี้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดธุรกิจ Startup ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการขยายฐานเศรษฐกิจและการกระจายตัวให้มากที่สุด โดยธุรกิจ Startup เหล่านี้จะไม่รวมตัวกันเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น  เพราะรัฐบาลมีนโยบายและวางแผนจะทำเขต Startup หรือ Startup District ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ สำหรับการจัดงาน “Startup Thailand 2016” ครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unite to Rise”  ซึ่งเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการใช้สินค้าและบริการของ Startup นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้เปิดเวทีให้ Startup ที่มีไอเดียดี มีความสามารถ ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลงานในการสร้างธุรกิจใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์แก่นักธุรกิจ Startupและนักลงทุน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการร่วมทุน เพื่อส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่สดใสในอนาคต”

      ภายในงานจะมีคำตอบให้ทุกอย่าง โดยระบบ Startup จะเป็นระบบที่สามารถเอื้ออำนวยให้กับทุกภาคส่วน นอกเหนือจากการจับมือทั้ง 11 หน่วยงานแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน Startup รวมถึงกองทุนอื่นๆ อีกด้วยโดยภาครัฐจะเอื้ออำนวยด้านการเงินให้กับภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่ลงทุนในระบบ Startup มากขึ้น ซึ่งจะมีการจัดสรรสิทธิประโยชน์จำนวนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสงค์จะเป็นผู้ลงทุน สามารถลงทุนได้โดยการสนับสนุนการลดหย่อนภาษีตั้งแต่การลดหย่อนในกรณีที่ได้ร่วมลงทุนแล้ว การลดหย่อนภาษีในเชิงเงินปันผล และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนให้เกิดเขตผู้ประกอบการ Start Up หรือ Start Up Distric ที่สามารถขอคำปรึกษา พบปะ หรือทำงานร่วมกัน โดยจะเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค

 

        ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า “นโยบายของกระทรวงไอซีที ชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจ Startup เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจผนวกกับไอที กระทรวงฯ มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปต่อยอดธุรกิจเพื่อยกระดับรายได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่มีความแข็งแกร่งและพร้อมให้การสนับสนุนนักธุรกิจ Startup ได้อย่างเต็มที่ อาทิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือในการจัดงาน “Startup Thailand 2016” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศให้ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป

 

       งาน  “Startup Thailand 2016” จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unite to Rise” หรือ “รวมพลัง Startup เพื่อก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย” นอกเหนือจากการรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากอีกหลายหน่วยงานมาร่วมกันค้นพบกับธุรกิจแนวใหม่และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในเวลาอันรวดเร็วที่ไม่ควรพลาด ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559  พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ “การขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ "Creative Economy : A Platform for Korean Startup Development"  โดย ฯพณฯ ชเวยางฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวางแผนอนาคต ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีสัมมนาโดยเชิญ Startup ที่มีเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ อาทิ หัวข้อ “Startup & New Investment Opportunities in Asia” โดย นายเดฟ แมคเคลอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง “500 Startups” รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์อีกมากมายตลอดภายในงานทั้ง 4 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-017-5555 call center : 1313 อีเมล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เว็บไซต์ : www.thailandstartup.org หรือ Facebook : www.facebook.com/ThailandStartup

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 02 333 3834

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. :  โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71731

ลัญจนา (089 128 5004) : วีระวุฒิ (081 614 4465) : ชนานันท์ (081 639 6122) อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ณัฐวรรณ (094 148 8863)

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : sciencethailand
Call Center : 1313 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป