กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เซรามิก

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
...  96. “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย 97. อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ 98. การหล่อโลหะแบบสเลอรี (เรือติดเกราะป้องกันกระสุน) 99. เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ำหนักเบา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์ ในวันที่ 19-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และฝึกปฏิบัติ ณ อาคารโรงงานเซรามิก สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์ ในวันที่ 19-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และฝึกปฏิบัติ ณ อาคารโรงงานเซรามิก  สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
44. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เซรามิกอุณหภูมิต่ำ  เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มน้ำรูปแบบต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... รวมทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้สร้างสวนสนุกมาสร้างความสุขหรรษาให้กับเด็กๆ และเยาวชนได้ร่วมสนุก โดยนำเอาสวนสนุกขนาดใหญ่มาให้น้องๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานีต่าง ๆ การทำถุงมือยาง จินตนาการสรรค์สร้างงานผลิตเซรามิกและเทียนเจลแฟนซี ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
46. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... เช่น พลาสติก โลหะ กระดาษ เซรามิก มีคุณสมบัติและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของชนิดอาหาร นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งสีสัน ลวดลายให้สวยงาม เพื่อดึงดูดผู้บริโภค แต่ผลที่ตามมาคือ อาจทำให้มีสารที่เป็นอันตราย ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... ด้วย บางครั้งเราอยากพึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่มีบุคลากรจำกัด ทำอย่างไรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีเครือข่ายในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และต้องดำเนินการในลักษณะกลุ่ม ลำปางมีเซรามิก ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
... ตลอดจนสถาบันการศึกษาคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระทรวงในภาคใต้ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย เช่น กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
... ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
50. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) 35.    เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ 36.    เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป