กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิงยุทธศาสตร์

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
31. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ           ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
32. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ : พลาสติกชีวภาพ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้รับผิดชอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
33. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ : เกษตรอินทรีย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... ปี พ.ศ. 2552 - 2553 เพื่อมุ่งเป้ากำหนดการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ในแผนงานการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (new wave industry) เพื่ออนาคต ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางใหม่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
34. พิธีเปิด Imagineering Center สทอภ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร่วมสร้างแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก อันนำไปสู่แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาของโลกต่อไป  สร้างนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
35. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตั้งแต่การผลิตและการแปรรูป เพื่อให้ข้าวไทยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงกำหนดให้การพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ สาขาธุรกิจชีวภาพ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... ด้าน ดร. ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า  สนช. ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในสาขาอุตสาหกรรม เศรษฐนิเวศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
37. การประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร (ICT)ครั้งที่ 8
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โทรคมนาคม สารสนเทศ  อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 ในงานแต่ละปีจะมีผลงาน ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
38. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                 สนช. จึงเร่งรัดให้ภาคเอกชนมุ่งพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
...       • สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความร่วมมือกับหลาย ๆ ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ อาทิ ญี่ปุ่น โดยมีความร่วมมือด้านการสนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบาย ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป