กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องสีข้าว

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [เครื่องสีข้าว, ส่งมอบ, ยโสธร]  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
Tags: [เครื่องสีข้าว]  ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
... เช่น เครื่องสีข้าวชุมชน การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรู เพื่อการผลิตที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นต้น          ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
4. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำในที่ประชุมโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 4 ข้อสั่งการ ได้แก่ STI on OTOP เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  น้ำตาล Low GI และยุทธศาสตร์ด้าน ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมนวัตกรรมไทยในบูธกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กังหันน้ำพลังงานโซล่าเซล และเทคโนโลยีอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้สั่งซื้อถุงมือยางพาราอีก 3 ชุด  สนใจชมงานได้จนถึงวันที่ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
6. เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน ฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช./เอ็มเทค สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ " ให้ใช้สิทธิในงานวิจัย เครื่องสีข้าวระดับชุมชน ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ " ช่วยเกษตรกร ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
7. สัปดาห์ที่ 2 วันแรกของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... ภายในงานยังมีการแสดงเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก ผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก เป็นเครื่องสีข้าวที่ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดข้าวเปลือก ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... เริ่มทยอยปรับพื้นที่และนำเครื่องจักร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เข้าติดตั้งในบูธ เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยเฉพาะเครื่องสีข้าวระดับชุมชน เครื่องปั้นเซรามิก จักสานและสิ่งทอ คาดว่าจะสร้างความสนใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนไม่น้อยกว่าสัปดาห์แรกที่ผ่านมา ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่ทาง สวทช. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... SMEs ไทย เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กล้องโทรทรรศน์ เครื่องล้างผักอัลตราโซนิกส์ และจอกยางนาโน แผ่นพื้นสนาม ลู่-ลานกรีฑาจากยางพาราผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคในด้านต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ด้วย วทน.          ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป