กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

สัปดาห์ที่ 2 วันแรกของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs

พิมพ์ PDF

 

 


     10 ตุลาคม 2558 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้มาเยี่ยมชมงาน  "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs" สัปดาห์ที่ 2 ซึ่งเป็นวันแรกของการสับเปลี่ยนนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดยในสัปดาห์นี้จะเน้น ผลงานด้านสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นเซรามิก อาหาร มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลากหลายมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ผ้าแพรวา จ.กาฬสินธุ์  ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ผลิตภัณฑ์อาหารจากบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นๆ ทั่วประเทศมาจำหน่าย

 


     สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี ในวันนี้เป็นการแนะนำ ผ้าไหมแพรวา โดยนายวิทวัส โสภารักษ์ สมาชิกกลุ่มหมู่บ้านแพรวา จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่น ให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับ "ตรานกยูงพระราชทาน" ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 4 ชนิด เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายรับรองอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแก้ปัญหาในด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยและการแอบอ้างนำคำว่า "ไหมไทย (Thai silk)" ไปใช้เพื่อการค้า อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ "ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์"  ได้ที่บูธ B31

 

 

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก ผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก เป็นเครื่องสีข้าวที่ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดข้าวเปลือก ชุดกะทำเปลือกข้าว/ชุดตู้ลมแยกแกลบ ชุดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง/ชุดขัดขาวข้าว และชุดคัดขนาดข้าว สามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวขาว และข้าวกล้อง อัตราการผลิต 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (ข้าวเปลือก) หรือปริมาณ 1.5 ตันต่อวัน  ไม่ต้องเสียเวลาไปรอสีข้าว/เปลี่ยนข้าวที่โรงสีขนาดใหญ่  สร้างมูลค่าเพิ่มโดยประมาณ 2,000-3,000 บาท/ตัน (คิดคำนวณโดยสัลกษณะรับจ้าง)  และสามารถซ่อมแซ่มง่าย ตามท้องถิ่น เช่น สายพาน น็อต ลูกยางกะเทาะเปลือก ฯลฯ กินไฟน้อย ต้นทุนค่าไฟต่ำ ใช้มอเตอร์กำลังรวม 8 แรงม้า
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป