กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้ชาวนาจังหวัดยโสธร

กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้ชาวนาจังหวัดยโสธร

พิมพ์ PDF

    

 

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปทดลองให้ชาวนา และชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยโสธน ใช้สีข้าวเปลือกกินเอง

     เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ บริษัทนาทวีเทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเครื่องสีข้าวรุ่นนี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนไทยที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินข้าว คือแทนที่จะซื้อข้าวถุงมาหุง ก็มาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรงไปสีกินเองเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวสาร สด ใหม่ มีวิตามิน และสารอาหารครบถ้วน และไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี อยากหุงข้าวเท่าใด ก็สีเท่านั้น เครื่องสีข้าวนี้มีขนาดกะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่วางในครัวได้ น้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวเปลือกได้ 35-45 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง เครื่องสีข้าวตัวนี้มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงเมล็ดข้าวเต็ม และเมล็ดข้าวหัก รวมไปถึงสามารถแยกรำข้าวออกมาได้

     เครื่องสีข้าวตัวนี้ กินไฟไม่มาก ชั่วโมงละ 3 บาท เพราะใช้มอเตอร์ตัวเดียว ในอนาคตเครื่องนี้ได้รับความนิยมมากๆ จะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง อาจมีขนาดเท่ากับเครื่องปั่นน้ำผลไม้เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมผลักดันการวิจัย และพัฒนาร่วมกับเอกชน และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้เร็วเพราะเอกชนมีความสามารถในการผลิตระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนงานด้านวิชาการเท่านั้น
 

เขียนข่าวโดย :  นางวนิดา บุญนาคค้า ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 02-333-3956

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม ยโสธร ติดตามโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
» รัฐมนตรี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ยโสธร รุกรับนโยบายข้าวนายกฯ
» ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
» ก.วิทย์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดTAMIS ที่ยโสธร เกษตรกรแห่สมัครหวังใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
» ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ยกระดับข้าวไทยสู่สากล
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป