กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน ฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช./เอ็มเทค สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ " ให้ใช้สิทธิในงานวิจัย เครื่องสีข้าวระดับชุมชน ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ " ช่วยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน พบได้ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
 
          ในปัจจุบัน เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวและค่าจ้างให้กับโรงสีท้องถิ่น เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในประเทศมีจำนวนน้อย จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูง จึงทำการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กขนาด 6 แรงม้าที่สีข้าวได้ 200 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) ต่อชั่วโมง โดยการกะเทาะเปลือกข้าวเป็นแบบลูกยางคู่หมุนในทิศทางตรงกันข้าม มีประสิทธิภาพในการกะเทาะเปลือกสูงและเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครื่องสีข้าวทั่วไป ข้าวหลังการสีมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณเมล็ดข้าวหักที่น้อยลง ลดการนำเข้าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและชิ้นส่วนสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาจากต่างประเทศ 
 
          ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้สร้างเครื่องแยกข้าวเปลือกและข้าวกล้องมาใช้ร่วมกับเครื่องสีข้าวดังกล่าว เพื่อให้ได้ ข้าวกล้องที่สะอาด ไม่มีข้าวเปลือกปน พร้อมนำไปบรรจุขายได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าวของสหกรณ์ จำนวน 4 แสนบาทต่อปี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีราคาที่เหมาะสมสำหรับจำหน่ายในชุมชนเกษตรกร 
 
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ :  บริษัท สหภัณฑ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
231/15 ซ.เทพไพเราะนิมิตร ถ. แจังวัฒนะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210. 
โทร 0 2973 2635 โทรสาร 0 2973 2841
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป