กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักรกล

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยการนำเข้าเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติต่างๆ ของประเทศไทยใช้งบประมาณสูงถึง 5 แสนล้านบาท ต่อ ปี จึงเป็นที่มาของแนวทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการนำเข้าจึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
... โปรแกรมการคำนวณการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีธาตุอาหารหลัก N, P, K ที่ต้องการ        การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยเมื่อก่อนจะเป็นโครงการวิศวกรรมย้อนรอย คือการนำเข้าเครื่องจักรต้นแบบจากต่างประเทศมาต่อยอดและประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาแนะนำโครงการและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
        22 เมษายน 2559  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ไม่ใช่เอาเงินลงไป แล้วจะไปใช้อะไรก็ได้ จะไปแจกกันอะไรกันไม่ได้ ต้องมีคณะกรรมการดูทุกอัน อีกอันคือโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อันนี้เนื่องจากว่าเราจะลดต้นทุนการเกษตรได้ ต้องลดหลายอย่างนะ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... เราไม่สมารถจะให้อะไรต่าง ๆ มากมายหลายอย่างได้ ทุกคนก็ต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยเงินที่เรามีอยู่ ก็ใช้อย่างพอเพียง ทั้งนี้ หลายชุมชนนำไปสร้างร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ลานตากมัน ปั๊มน้ำมัน เครื่องจักรกล ฯลฯ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
...  ด้านการวิจัยและพัฒนา วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต รวมถึง วว. จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับภาคการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป