กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกาะยาวน้อย

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

1. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เกาะยาวน้อย]  ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
Tags: [ขยะแบบครบวงจร, บริหารจัดการขยะ, Integrated Solid Waste Management, ISWM, MBT, เกาะยาวน้อย, พังงา, ลงนาม MOU, แถลงข่าว]  ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
... ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการสำเร็จและใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรมแล้วที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา       นอกจากนี้ ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... และยังเป็นเทคโนโลยีการจัดการขยะ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในพื้นที่นำร่องและสัมฤทธิ์ผลมาแล้ว เช่น โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน พื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
5. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สงขลา นครศรีธรรมราช เดินทางศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT) โดยชุมชน ขนาด 5 ตัน/วัน บนพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะชุมชน ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
6. เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM)
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
...  รองรับขยะชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน 5) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จ. พังงา  รองรับขยะชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน       นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... วท. เข้าเยี่ยมชมใน 2 พื้นที่ คือ 1.โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย 2.บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. มากกว่า 80 คน ...
เสาร์, 07 มิถุนายน 2014
            เมื่อวันที่ 29 ก.ค.56 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
9. ก.วิทย์ฯ ผุดโครงการจัดการขยะชุมชนฝั่งอันดามัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา” ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป