กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, เยี่ยมชม, ฮอนด้า, วิจัยและพัฒนา, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม]  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
... SIEMEN ก้าวไปสู่การเป็น total solution provider สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน               NRI ได้ให้ประเด็นของผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงของ IoT ในขณะนี้เกิดจาก ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...      ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี  ยานยนต์ ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทางการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
      แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ในระยะสั้นและระยะกลาง โดยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  ซึ่งประกอบด้วย           1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่           2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
7. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ - การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย       1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... Test Center)  พร้อมห้องทดสอบยานยนต์ล้ำสมัย เป็นแห่งแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมดูแลการวิจัยและพัฒนาใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
... ดร.พิเชฐ กล่าว   ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงถดถอยมาตั้งแต่ปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป