กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดเวทีนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ในงาน Automotive Summit 2016

ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดเวทีนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ในงาน Automotive Summit 2016

พิมพ์ PDF

   
 
     22 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค /สถาบันยานยนต์ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานสัมมนายานยนต์นานาชาติ Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย ชิโร ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro SADOSHIMA) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานและปาฐากถาพิเศษในหัวข้อ "Pathway to Global Green Automotive Hub" 
 
 
 
    ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี  ยานยนต์ ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทางการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ จากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรชั้นนำ ผู้นำธุรกิจ ในอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเสริมสร้างการเป็นฐานการ ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอ: นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป