กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้าน

ทั้งหมด 104 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 11
41. หมู่บ้านข้าวหอมนิล
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, ข้าวหอม, ข้าวหอมนิล]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
42. หมู่บ้านต้นน้ำ(จ.เชียงใหม่)
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, water, หมู่บ้าน, ต้นน้ำ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
43. หมู่บ้านต้นน้ำ(จ.สงขลา)
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, water, หมู่บ้าน, ต้นน้ำ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
44. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการกระทรวง/รายละเอียดโครงการ)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้านเทคโนโลยี, village, หมู่บ้าน]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [เศรษฐกิจ, หมู่บ้าน, สร้างสรรค์, แม่ข่าย, กระทรวงวิทยาศาสตร์, เศรษฐกิจ, พระราชดำริ]  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ, เครือข่าย, ชุมชน, แปรรูปอาหาร, คลินิกเทคโนโลยี, น่าน, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
Tags: [อบจ., มสท., โรงไฟฟ้า, ชุมชน, เกษตร, หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
48. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, คณะทำงาน, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ชุมชน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
50. ติดตามสกู๊ปพิเศษ รมว.วท.ตรวจเยี่ยมชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เยี่ยมหมู่บ้าน, ชุมชนเข็มแข็ง, ติดตามรับชม, รัฐมนตรี, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป