กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุญญากาศ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. เทคโนโลยีสุญญากาศกับแสงซินโครตรอน
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สารคดีส่งเสริมความรู้)
Tags: [เทคโนโลยี, สุญญากาศ, แสงซินโครตรอน]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
2. เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 49, ผลงานเด่น, เทคโนโลยีสุญญากาศ]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
3. เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 48, ผลงานเด่น, เครื่องผนึกสุญญากาศ, เครื่องเติมแก๊ส]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
4. ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เทคโนโลยีสุญญากาศ, คุยกัน...ฉันท์วิทย์]  ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, เทคโนโลยีสุญญากาศ]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
6. เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง เทคโนโลยีสุญญากาศฯ
(EventList / รัฐมนตรี , สป. / เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง เทคโนโลยีสุญญากาศฯ)
เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์  02-354 4466 ต่อ 118  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... สีข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุงแบบสุญญากาศ ป้องกันแมลงและมอดข้าวที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที ซึ่งโครงการพัฒนาเครื่องจักรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชน เกษตรกร ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... Synchrotron Solution (SS)เพื่อแก้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมอย่างเบ็ดเสร็จ, ทีม Automation Vacumm Machine (AVM) ออกแบบ/สร้างระบบสุญญากาศและระบบควบคุมเพื่ออุตสาหกรรม และทีม Microsystems, Electronics และ Control ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งภายในห้องให้ความร้อนจะมีระบบดูดความชื้นแบบสุญญากาศเพื่อป้องกันลดความชื่นของข้าว และ 3) ระบบลดอุณหภูมิ หรือ cooling โดยข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุแล้วจะถูกลำเลียงผ่านเกลียวลำเลียงเข้าสู่ระบบลดอุณหภูมิ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... Medical Cyclotron and Beam Lines ซึ่งได้ให้ความรู้ในการเร่งอนุภาคบวก เช่น โปรตอน ที่ถูกเร่งโดย LINAC ลำเลียงผ่านท่อสุญญากาศหลักแยกออกเป็นสามสถานีย่อยสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสถานีดังกล่าวถูกออกแบบโดยทีมนักวิจัย ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป