กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย

ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย

พิมพ์ PDF

(24  กรกฎาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์  เรื่อง “เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย”  โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดการเสวนา  พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันแสงซินโครตอน (องค์การมหาชน) และบริษัท  องค์การเภสัชกรรม  จำกัด  ร่วมให้ความรู้  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

                        รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “เทคโนโลยีสุญญากาศ”   เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีในห้องปฏิบัติการแสงสยาม  ซึ่งเป็นที่ตั้งเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนของไทย   ดังนั้น การนำเสนอความก้าวหน้าและพัฒนาเทคโนโลยีสุญญากาศ ของสถาบันแสงซินโครตรอน  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศให้เป็นที่รับทราบแก่บุคคลภายนอก  โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศในขบวนการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศต่อผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติต่อไป

                        ด้าน  ดร. ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล หัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  เพื่อ ตอกย้ำภารกิจหลักในการติดตั้งและพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม และการให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ประชาคมวิจัยไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอนจากประเทศญี่ปุ่น  ล่าสุดสถาบันได้พัฒนา ขีดความสามารถ “เทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูง” รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศความดันต่ำระดับ1x10-10 (ทอร์) Torr (Ultra High Vacuum Components) และชิ้นส่วนเชิงกลความแม่นยำสูง (high precision mechanical components) ในระดับต่ำกว่าไมโครเมตร และการจัดสร้างปั๊มสุญญากาศแบบสปัตเตอร์ไอออน นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  ที่ทีมนักวิจัยและวิศวกรสามารถพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีสุญญากาศได้เป็นผลสำเร็จ  ซึ่งถือว่าเป็นค่าความดันอากาศที่ต่ำที่สุดที่สามารถทำได้ในประเทศไทยขณะนี้

            สำหรับความสำเร็จที่ได้รับจากการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ      ในประเทศและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้น ทำให้ลดการพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศของภาครัฐและเอกชนไทย  โดย เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีสุญญากาศนี้ เช่น ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผู้ผลิตผงแม่เหล็ก และผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งสถาบันได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้ส่วนสุญญากาศระดับสูง การให้คำปรึกษาการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สุญญากาศตามรูปแบบงานวิจัยที่ต้องการในราคาที่ต่ำ กว่า  50 เปอร์เซนต์ แต่คุณภาพเทียบเท่าสั่งซื้อจากต่างประเทศ  รวมทั้งให้บริการตรวจสอบชิ้นส่วนสุญญากาศอีกด้วย เช่น  งานแก้ไขปัญหาระบบสุญญากาศของเครื่อง Freeze Dryer (เครื่องทำวัคซีนเหลวให้เป็นผง)  ณ บริษัท  องค์การเภสัชกรรม-   เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  เขตอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นต้น  นอก จากนี้ สถาบันได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศ การขึ้นรูปชิ้นงาน  การประกอบชิ้นงานที่ไม่ต้องการ ความซับซ้อนมากนัก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมระดับคุณภาพและเพิ่มทักษะงาน ช่างฝีมือออกสู่ตลาด   ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตระหว่างสองสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานบางส่วนนี้ถือเป็นการสนองนโยบายการสร้างงาน  สร้างเงิน  และสร้างคุณภาพชีวิต ของรัฐบาลได้อีกด้วย

 

                        นายสำเริง   ด้วงนิล  หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม  กล่าวถึง เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศของไทยระดับสูงที่พัฒนาขึ้น ว่า  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีความจำเป็นในการพัฒนาชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูง  เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศในประเทศ  ทำให้มีข้อจำกัดในการสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ใช้งบประมาณสูง  ใช้ระยะเวลาในการรอคอยชิ้นงานนาน    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  สามารถผลิตชิ้นงานและนำไปประกอบหรือติดตั้งประยุกต์ได้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน   อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับงานระบบลำเรียงแสงต่าง ๆ ภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   รองรับการให้บริการกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอน  การให้บริการสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ  ที่สำคัญเป็นการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีสุญญากาศขึ้นในประเทศ  รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศสู่สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศในอนาคต

                         นายสำเริง  กล่าวต่อว่า  ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  แล้วนำมาออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม  จากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิต    ทดสอบรอยรั่วครั้งที่ 1  หากมีรอยรั่วจะส่งกลับไปยังกระบวนการแก้ไข  เมื่อชิ้นงานสมบูรณ์ จะนำสู่กระบวนการล้างด้วยสารเคมี  และทำการทดสอบรอยรั่วครั้งที่ 2  ถ้ารั่ว ก็จะส่งกลับไปยังขั้นตอนกระบวนการแก้ไข  หากไม่มีรอยรั่วจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบสุญญากาศระดับสูง  โดย การให้ความร้อนในชิ้นงาน และการเพิ่มอุปกรณ์ทำการทดสอบ หากมีรอยรั่วจะส่งกลับไปยังกระบวนการแก้ไขอีกครั้งหากไม่มีรอยรั่วจะส่งให้ นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ใช้นำไปประกอบและทดสอบ  เตรียมเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปในลำดับต่อไป

                        การขึ้นรูปชิ้นงาน  มีขั้นตอนดังนี้  1) ทำความสะอาดโดยการขัดผิดด้านในเพื่อให้ชิ้นงานมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น  2) การเจาะรูต้องมีเครื่องมือที่สามารถบอกพิกัดหรือตำแหน่งที่มีความแม่นยำมาก ๆ หากตำแหน่งการเจาะไม่แม่นยำเมื่อนำไปประกอบกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ จะไม่สามารถทำได้ 

                        การคว้านรู  เป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูง  การคว้านรูมีรูปแบบหลายลักษณะเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามการใช้งานของผู้ใช้ต่าง ๆ  จากนั้น  เข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ค่าระนาบ  ค่าขนาน  รวมถึงความยาวและความถูกต้องของมุม  ที่ชัดเจน  หากไม่ได้ค่าดังกล่าว เมื่อนำไปประกอบกับระบบลำเลียงแสง หรือประกอบกับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ จะทำให้มีปัญหาในการติดตั้ง

                        งานเชื่อม  ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูง  พื้นที่ ในห้องงานเชื่อมต้องสะอาด เทคนิคการเชื่อมถ้าต้องการความแข็งแรงมากขึ้นก็จะเติมเส้นลวด จากนั้นทำการทดสอบรอยรั่วที่ความดัน -6 ถึง -7  ทอร์

                        กระบวนการล้าง  ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน  หรือผงซักฟอก  ใช้สก๊อตไบรท์ในการขัด  เพื่อทำความสะอาดคราบและรอยเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต  ลำดับต่อมาจะล้างด้วยการใช้ไอแรงดันสูง  เป่าให้แห้ง แล้วห่อด้วยอลูมิเนียมฟอย  เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต

                        นายบุญรักษ์  ถาวรรุ่งโรจน์  กล่าวว่า  บริษัท องค์การเภสัชกรรม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ   มีภารกิจผลิตวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศส  วัคซีนที่ผลิตมีหลายชนิด  ได้แก่  วัคซีนไข้หวัดใหญ่  (ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ 2009)  คางทูม  โปริโอ คอตีบ ไอกรน  บาดทะยัก  ตับอักเสบ    แต่มีวัคซีน 3  ชนิด ได้แก่  วัคซีนคางทูม  หัดเยอรมัน  และวัคซีนพิษสุนัขบ้า     ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการทำแห้งด้วยวิธีสุญญากาศ  เพื่อให้วัคซีนเก็บไว้ใช้ได้นาน ประมาณ  3  ปี  ดังนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดความร่วมมือระหว่าง สซ. กับ บริษัท องค์การเภสัชกรรม จำกัด  

                        ด้าน นายสุพรรณ  บุญสุยา  วิศวกร  กล่าวถึงเทคนิคการทดสอบรอยรั่วระบบสุญญากาศ  ว่า  รอยรั่วเป็นปัญหาหนึ่งในระบบสุญญากาศ ทั้งในส่วนเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนและภาคอุตสาหกรรม  วิธีการตรวจสอบรอยรั่วแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  1) รอยรั่วขนาดใหญ่  2) รอยรั่วขนาดปานกลาง   3) รอยรั่วขนาดเล็กลงที่สุด    การตรวจสอบรอยรั่วทดสอบได้ 2 แบบ  ได้แก่  1) ใช้ความดันสามารถบอกความละเอียดได้ในระดับที่แตกต่างกัน  โดยการสังเกตการลดลงของแรงดันสามารถให้ความละเอียดของรอยรั่วได้ 10-2 มินิบาร์ลิตรหรือทอร์ต่อวินาที   2)  ใช้การทดสอบด้วยสุญญากาศสามารถวิเคราะห์และบอกตำแหน่งของรอยรั่วได้ในระดับ 10-11 มินิบาร์ลิตรหรือทอร์ต่อวินาที                         

                        วิธีการตรวจสอบรอยรั่วที่นิยมในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   ในการซ่อมบำรุงของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและในภาคอุตสาหกรรม  ใช้วิธีการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้สเป็คโตมิเตอร์  เนื่องจากราคาไม่แพง  นายสุพรรณ  กล่าวทิ้งท้าย


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป