กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

พิมพ์ PDF

    เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส มีประสิทธิภาพในการผนึกสุญญากาศวัสดุหลากหลายประเภทในเครื่องเดียวสามารถ ผนึกสุญญากาศซองพลาสติกหรือซองอะลูมิเนียมฟอล์ยมีระบบเติมแก๊สไนโตรเจนเข้า ไปในซองระบบสุญญากาศ เพื่อลดการสันดาปของน้ำมันและอากาศ ช่วยป้องกันการเหม็นหืนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
ประโยชน์ของผลงาน
    วว. ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการการเกษตรตามพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสนองตอบต่อความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ โดยผลงานนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการผนึกบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทสามารถใช้งานได้ ง่ายและราคาต่ำกว่าเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป