กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี      - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ตำแหน่งที่ 2.  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) ...
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
... พระพรมราชินีนาถ)” ซึ่งจะเป็นการแสดงแผนที่ปะเทศไทยจากดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย ...
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
... และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft - Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ...
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014
... - มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point),  E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี           ...
ศุกร์, 20 กันยายน 2013
... นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” รวบรวมข้อมูลศักยภาพทาง ด้าน ว และ ท โครงสร้างพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2013
... เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวันเด็กนักเรียน ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
... จัดทำต้นแบบของการให้บริการระบบสารสนเทศด้านการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย และหาขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 7 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2555) พร้อมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล ระบบมาตรฐานข้อมูลการรับประกันวินาศภัยที่อ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี      - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หลักฐานการสมัคร      ๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ...
พุธ, 05 มิถุนายน 2013
... และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี    - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ...
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013
... ตำแหน่งที่ ๒ ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office (word, excel, powerpoint),  E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี ...
พุธ, 16 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป