กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม

รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม

พิมพ์ PDF       นายพีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามงานโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม


       วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม นายพีระพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านต่างๆ โดยเริ่มจากการตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวันเด็กนักเรียน และเยาวชน รวมถึงชาวบ้านในชุมชนมาสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ทั้งราคาพืชผลการเกษตร การพยากรณ์อากาศ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตร และตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่บ้านนางสนิท ทิพย์นางรอง ซึ่งทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยเข้ามาช่วยเหลือทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ ทำให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน สำหรับกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ชุมชนที่เคยแห้งแล้งกลับมามีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 20 ทุน อีกด้วย


         ต่อมา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังบ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตไหม และพบปะทักทายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ชุมชนบ้านหัวสะพานเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเลี้ยงไหม มาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์อำเภอพุทไธสง ภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหม สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ผลิตออกมาจำหน่ายได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้ามัดหมี่เชิงแดง ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการแปรรูปผ้าไหมเป็นหมอนสมุนไพร หมอนสามเหลี่ยม หมอนทรงมะเฟื่อง หมอนทรงกระดูก และกระเป๋า ส่งขายตามตลาดสินค้าโอทอป และจำหน่ายให้แก่พ่อค้านำไปขายต่อ


         จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปยังบึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ของ จ.มหาสารคาม และสรุปภาพรวมการพัฒนาเส้นทาง คมนาคมเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 (เส้นทาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม – ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น) พร้อมกับเยี่ยมชมจุดชมวิวบนชั้น 4 อาคารแปดเหลี่ยม และเปิดป้ายบึงกุยสะดืออีสาน

     


         วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปถึงวัดพุทธมงคล ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสักการะพระพุทธมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนใต้ต้นโพธิ์ มีลักษณะคล้ายงอกมาจากต้นโพธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม .

     


         จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปยังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และรับฟังความต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งยังได้รับฟังบรรยายสรุปการจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีกด้วย

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป