กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางพารา

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  New)108 3 กทม.เล็งใช้ยางพาราปรับปรุงสนามฟุตซอล  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้ประโยชน์จากยางพารา ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
43. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เจาะตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ฝ่าวิกฤตยางพารา     กรุงเทพธุรกิจ 1,4  ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
44. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยให้นำเสนอผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน       -  ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการตามแนวทางการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการต่างๆ นั้น  ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... ผลักดัน ขยายผล การสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงภาคธุรกิจอื่น ๆ ด้วย เริ่มจากในพื้นที่ ขยายไปสู่จังหวัด ภูมิภาค และทั่วประเทศ และไปต่างประเทศให้ได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “ฐานการผลิตยางพารา” ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
...         นอกจากนี้ ความสำเร็จของ “ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา” ยังจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแปรรูปจากยางพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางออกขายสู่ตลาดสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางสดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... วิสาหกิจชุมชนใน 5 ภูมิภาค โดยการให้บริการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพาราในรูปแบบของความงาม โดยเปิดโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและซื้อสารสกัดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... ผู้ประกอบการโอท็อป วิสาหกิจชุมชนใน 5 ภูมิภาค โดยการให้บริการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพาราในรูปแบบของความงาม โดยเปิดโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและซื้อสารสกัดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
49. Clipping วท ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สนามกีฬาทำจากยางพารา   เดลินิวส์  (กรอบเช้า/บ่าย) 23  ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
... ใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น วันนี้ภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานวิจัยที่เป็น นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับในเรื่องนี้เป็นการนำยางธรรมชาติหรือยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางที่ทำพื้นสนามกีฬา ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป