กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดกล่องของขวัญ มอบแพคเกจปีใหม่ 'สุขด้วย ช่วยชาติ เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศ'

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดกล่องของขวัญ มอบแพคเกจปีใหม่ 'สุขด้วย ช่วยชาติ เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศ'

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดกล่องของขวัญ มอบแพคเกจของขวัญปีใหม่ "สุขด้วย ช่วยชาติ เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศ" ลด  แจก แถม  
 


 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า วท. ได้จัดแพคเกจของขวัญปีใหม่ตอบสนองในทุกมิติ เริ่มจากการให้บริการ เอาใจเอสเอ็มอีและชุมชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทดสอบ สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ 20% จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งรวมบริการทดสอบ สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติด้วย

วท.ยังได้มอบคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทยสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนเงินให้เปล่าเพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า โดยจะมอบคูปองนวัตกรรมไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 ขณะเดียวกันได้ระดมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการแก่ผู้ประกอบการผ่านระบบการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐานผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการโอท็อป วิสาหกิจชุมชนใน 5 ภูมิภาค โดยการให้บริการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพาราในรูปแบบของความงาม โดยเปิดโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและซื้อสารสกัดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าว

ดร.พิเชฐ ย้ำด้วยว่า วท.ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้วยระบบไอที จึงได้มอบแพลตฟอร์มสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง ในรูปแบบของ Internet of Thing หรือ IoT เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสาน เป็นการสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมของไทย สร้างชุมชนนักพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรม IoT ในประเทศไทย โดยจะเปิดให้บริการฟรีสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิจัย ทำโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบนวัตกรรมชุดเลนส์มิวอาย ประกอบด้วยเลนส์และฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ รวมถึงนักเรียนในโครงการไอทีวัลเล่ย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 135 แห่ง โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13 แห่ง

นอกจากนี้ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้เรื่องการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำในการผลิตเครื่องกรองน้ำในชุมชน เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตเครื่องกรองน้ำและผลิตสารกรองสนิมเหล็กด้วยตนเองสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 อีกทั้งยังแจกจ่ายสารละลายไคโตซานฉายรังสีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายกจำนวน 2,559 ราย เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูก ขณะเดียวกันก็ได้จัดทำแผนที่แหล่งน้ำ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร วางแผนบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกตลอดปีด้วย

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยการเป่าลมหายใจ วท. ได้มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อนำไปช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งดี ๆ และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน โดยจะมอบรากฟันเทียม จำนวน 880 ราก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา  โดยผู้เข้ารับบริการจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบริการจำนวน 20,000 บาทต่อซี่จากราคาปกติที่ทำโดยทั่วไปราคาอยู่ที่ 45,000 บาท  โดยไม่รวมค่าปลูกกระดูกและCT Scan โดยให้บริการที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ดร.พิเชฐ กล่าวด้วยว่า วท. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ฯมากขึ้น ในช่วงปีใหม่นี้  มีหลายโครงการที่จะคืนความสุขเป็นของขวัญ  เริ่มจากการมอบวามสุขให้เด็กด้วยการจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ 5 สถานที่พร้อมกันได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซ.โยธี ภายใต้ชื่อ ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี  พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทย ตะลุยอวกาศ    เปิดโอกาสให้กับประชาชนได้รับความรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจ  ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ    ประชาชนทั่วไป 9 ม.ค. – 9  เม.ย. 59 ฟรี ณ Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ ที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ก็มีนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สระแก้ว และ จ.ร้อยเอ็ด และยังเปิดให้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฟรีพร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรี กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ เปิดตัว"มุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน" ด้วยการสนับสนุนชุดเรียนรู้ดาราศาสตร์พื้นฐานแก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ นำร่อง 100 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน นอกจากนี้ยังเดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับโครงการกระจายการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ให้แก่ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ หวังกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อกิจกรรมดาราศาสตร์จากโรงเรียนสู่ชุมชนทั่วประเทศ อีกกิจกรรมเป็นการเปิดบ้าน "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา" ให้ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ชุดใหม่ล่าสุดเรื่อง "ระบบสุริยะ" ในท้องฟ้าจำลองระบบฟลูโดมดิจิทัล ความละเอียดชัดถึง 25 ล้านพิกเซล แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 2 รอบ 10.00 น. และ 14.00 น. รวมทั้งกิจกรรมดูดาวช่วงกลางคืนทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกุมภาพันธ์ 2559


ภาพ : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป