กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนาท้องถิ่น

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดี มีสุขสำหรับจังหวัดชายแดนใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี53, ผลงานเด่น, พัฒนาท้องถิ่น, จังหวัดชายแดนใต้, การศึกษา]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... ทำให้คนเหล่านั้นก้าวจากสังคมชนบทไปตั้งหลักแหล่งในสังคมเมืองแทนที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง เหตุที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาไทยก็เพราะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้เข้มแข็งขึ้น ทันโลก พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในทุกวิชา ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเมืองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองเศรษฐกิจ และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ก.วิทย์ชูแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โมเดลไอทีพัฒนาท้องถิ่นห่างไกล       มติชน  ...
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
... Cluster ที่ควรจะส่งเสริมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการลงทุนนี้จะสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการคู่ขนานกันไป และกลุ่มภารกิจที่ 5  ด้านการต่างประเทศ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
           19 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... และยั่งยืน ภายใต้แนวปรัชญาการดำเนินงานของ สวทช. ภาคเหนือ คือ “รวมพลังในท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น” ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมานั้น สวทช. ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจกับทุกภาคส่วนในภูมิภาคของประเทศ ...
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
9. GISTDA เจ๋ง ส่งเจ้าหน้าที่ลุยบ้านเกิดแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน    ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดระดมความคิดร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อหาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาท้องถิ่น ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป