กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานชีวมวล

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ระบบเกษตรธรรมชาติ ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในกลุ่ม ประมาณ 20,000 บาท ในส่วนของการลดรายจ่าย คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ได้แก่ การผลิตและประยุกต์  ใช้เตาประสิทธิภาพสูง ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
... โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายจรัลธาดา กรรณสต  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวล  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
... 4. รับมอบการถ่ายโอนโรงไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินการต่อและดูแลบำรุงรักษา โดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคนิค 5. พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้เป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดนครราชสีมา  ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... 5. พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้เป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดนครราชสีมา  6. พัฒนาและขายพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ส่งเสริมให้ประชาชน ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อก โดยนำไปเป็น พลังงานชีวมวล หรือเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยเน่าเสีย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนวทางบริหารจัดการและทำลายลำไยค้างสต็อก  ปี 2546 และปี 2547 โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เห็นผลภายใน 6-9 เดือนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มคืนเงินเข้ารัฐ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... อีกทั้งการคาดการในอนาคตในช่วง 40-50 ปี ข้างหน้า โลกจะพบกับภาวการณ์ขาดแคลนแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ จึงเป็นเหตุผลักดันให้ทั่วโลกให้ความสนใจในการเสาะแสวงหาพลังงานทดแทนจาก แหล่งอื่นๆ เช่นพลังงานชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 85 แต่ปัจจุบันมีการนำพลังงานลมมาใช้เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น และคาดว่าในปี 2563 พลังงานชีวมวล (Biomass) จะใช้ในประเทศออสเตรเลียถึงร้อยละ 10 – 17 ซึ่งปัจจุบันประเทศออสเตรเลียใช้พลังงานชีวมวลเพียงร้อยละ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป