กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปี 2559

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
...  ส่วนนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงบนพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ในบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดให้เข้าชมไปจนถึงสิ้นปี 2559 โดยนิทรรศการชุดนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลอง ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2559 - 2568 หรือ APASTI 2016-2025 โดยมอบหมายให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Board of Advisor to COST : BAC) เป็นผู้รวบรวมและจัดทำแผน APASTI ให้สมบูรณ์ ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
...  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในปี 2559 เพื่อเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น 1. นายวศิน แก่นสนธิ์ จาก โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์ 2. ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงศ์ ศรีสุวรรณ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
34. Clipping วท ประจำวันที่ 15 พฤษภาคา 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แจกทุน Senior Project ปี 2559   บ้านเมือง 7  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... – 16.00 น.               วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สชวท.ในรอบปี 2558 ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในปี 2559 นอกจากนี้ ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
... หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
        11 เมษายน 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวอวยพร ผู้บริหาร วท.  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 11 เมษายน 2016
... ในช่วงระหว่างปลายเดือน มิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา โดยจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและ สรีรวิทยาหรือ แพทยศาสตร์ และสำหรับปี 2559 นั้นจะเป็นปีของสาขาฟิสิกส์   ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... 2558 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 621 ราย                  ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนที่ได้รับรางวัลว่า ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
    ข้าราชการดีเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป