กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

        คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)โดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ ขอเชิญชวนสมาชิก สชวท. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

 

          วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สชวท.ในรอบปี 2558 ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในปี 2559 นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว หวังผลให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ สชวท. ให้มีความก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของวงการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยิ่งขึ้น 

 

 

     นายกฤษณ์ธวัชฯ กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญฯ สชวท. ครั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ องค์ประธานกิตติมศักดิ์แห่ง สภาวิชาชีพฯ จะเป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ AEC” พร้อมทั้งมีเวทีการเสวนาจากนักวิชาการ ในประเด็น “กระบวนการพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก้าวทัน AEC” ตลอดจนการตอบข้อซักถามของสมาชิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก สชวท.

 
 
จึงขอเรียนเชิญทั้งสมาชิก นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สื่อข่าวและผู้สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลได้ที่ www.cstp.or.th   โทร 0 2333 3700 ต่อ 3010, 3020 


ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลโดย: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป