กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นักมาตร มว. ร่วมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก ณ เมืองลินเดา เยอรมนี

นักมาตร มว. ร่วมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก ณ เมืองลินเดา เยอรมนี

พิมพ์ PDF

 

 

      มว. วันนี้ เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาว มว. ไม่น้อย กับโอกาสครั้งสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกนักคิดอัจฉริยะ ของ ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง แห่งห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมกระทบไหล่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ยิ่งใหญ่ ระดับโลก กับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559  ( Lindau Nobel Laureate Meeting 2016 ) ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559 ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยปีนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 30 คน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวน 402คนจาก 80ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     ซึ่งการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เรื่อยมา โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัล โนเบล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้มีการเชื้อเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureates) และมีการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับหัวกะทิจากทั่วโลกให้เข้าร่วมการประชุมซึ่งจะมีขึ้นทุกๆปี ในช่วงระหว่างปลายเดือน มิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา โดยจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและ สรีรวิทยาหรือ แพทยศาสตร์ และสำหรับปี 2559 นั้นจะเป็นปีของสาขาฟิสิกส์

       สำหรับในเมืองไทยได้มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ตัวแทนประเทศไทยตั้งแต่ 2551-2559 มีทั้งหมด 45 คน ส่วนการคัดเลือกผู้แทนนั้นเรียกได้ว่าต้องลุ้นกันพอสมควร โดยเริ่มจากการ สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเลือกจากผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุมในแต่ละปี  จากนั้นก็จะมีการส่ง ประวัติผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกรอบแรกไปยังผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตั้งการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาและได้นำความขึ้นกราบบังคม ทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนเป็น ขั้นตอนสุดท้าย  

       นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร ของมว. ได้รับโอกาสที่ดีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของสถาบันได้มีโอกาสพบปะ เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการจากประสบการณ์จริงของบรรดาอัจฉริยะระดับโลก โดยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยจุดประกายให้กับบุคลากรของสถาบันในการที่จะเดินหน้าพัฒนาสถาบันของเรารวมถึงประเทศไทยอีกด้วย เรื่องราวของการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เราจะติดตามความคืบหน้าพร้อมบทสัมภาษณ์ ดร. ปิยพัฒน์  ถึงความรู้สึกและบรรยากาศของการได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางสุดยอดอัจฉริยะระดับโลก  เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เราจะมาอัพเดทให้อ่านกันอีกในครั้งต่อไป โปรดติดตามกันค่ะ 


ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา

 

เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป