กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา น้ำยาง

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ยาง, ยางแท่ง, น้ำยาง, ยางแท่ง, เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง, สำนักส่งและถ่ายทอดเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
2. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในจำนวนนี้เฉพาะยางแท่งคิดเป็นมูลค่า 125,000 ล้านบาท (หรือร้อยละ 48 ของผลผลิตยางทั้งหมด) และมีการส่งออกในรูปของยางดิบไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น และอื่นๆ ประมาณ 3.77 ล้านตัน (หรือร้อยละ ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนายางคอมพาวด์ การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเทคโนโลยีน้ำยาง เช่น เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS Technology) การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยางล้อรถ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
...       4. บริษัท โรซาริน เมดิก (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากน้ำยางพารานำไปผลิตเครื่องสำอาง  ทดลองตลาดแล้วได้รับการยอมรับอย่างดี  5. ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... 2 กลุ่ม รวมเป็น 18 แห่ง  โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมน้ำยางสดแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกลูกค้าและเกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม  แต่เมื่อวิกฤติยางพาราตกต่ำลงไปอีก ทางกลุ่มจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... 75%  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของน้ำยางข้นได้ถึง 10 เท่าตัว   ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำยางสด ได้แก่ 1.ถุงมือผ้าเคลือบยาง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางได้มากขึ้นกว่า 10 เท่า ด้วยน้ำยาง 1 กิโลกรัม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... กล่าวว่า หนึ่งในนวัตกรรมที่คนคาดไม่ถึงคือ การพัฒนาสารสกัดจากน้ำยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจัยจนค้นพบความมหัศจรรย์จากต้นยาง ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... 2 ส่วนด้วยกัน คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยางสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมท่อยาง อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางข้น รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา เป็นต้น (2) ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
...         นอกจากนี้ ความสำเร็จของ “ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา” ยังจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแปรรูปจากยางพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางออกขายสู่ตลาดสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางสดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... วัสดุปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ จอกยางนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำยางพารา ชุดทดสอบสังกะสีในดิน/น้ำยาง ภาคสนาม (Zinc field test kit) แผ่นหนุนสะโพกจากยางพารา หมอนเจลจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูป ป้องกันแผลกดทับ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป