กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว.โชว์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ายางพารา เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอดบุหรี่/เวชสำอางลดริ้วรอย

วว.โชว์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ายางพารา เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอดบุหรี่/เวชสำอางลดริ้วรอย

พิมพ์ PDF

 

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราด้านคมนาคม-การเกษตร-อุปโภค พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลูกอมช่วยอดบุหรี่ได้ภายใน 30 วัน และผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ ช่วยลดริ้วรอยตีนกา/ลดฝ้า

 

          ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวชี้แจงว่า  วว. ได้นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ พร้อมเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 

           เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา     วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ดำเนินโครงการ  “เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง”   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ  ดังนี้  การทดสอบและพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการนี้จะมีปริมาณการใช้ยางต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 175 กรัมต่อชิ้น คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ยางรองรถไฟ 3,334 ชิ้นต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปริมาณยางพาราที่นำมาผลิตแผ่นยางรางรถไฟประมาณ 1,200 ตันต่อระยะทาง 4,300 กิโลเมตร

          ทั้งนี้ วว. ยังวิจัยและพัฒนาผลงานอื่นๆ  ดังนี้  เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพ..ต้นทุนการผลิตเครื่องถูกกว่าท้องตลาดถึง 75%  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของน้ำยางข้นได้ถึง 10 เท่าตัว   ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำยางสด ได้แก่ 1.ถุงมือผ้าเคลือบยาง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางได้มากขึ้นกว่า 10 เท่า ด้วยน้ำยาง 1 กิโลกรัม สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางได้ถึง 30 คู่    2.ที่นอนและหมอนยางพารา   คาดการณ์ว่าในอนาคตจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาล 5,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางข้นประมาณ 3,500 ตัน  (คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด 7,000 ตัน)

          นอกจากนั้น วว. ยังได้ทดลองปลูกกล้วยหอมทองและต้นจำปาทองพืชเศรษฐกิจในแปลงทดลอง ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด  อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นพืชแซมในสวนยางพารา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับยางพาราให้แก่เกษตรกร สำหรับเป็นปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นยางพาราและบำรุงดิน  ให้ผลผลิตสูง  ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันจะส่งผลถึงการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต

         ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดกะเพราเพื่อลดการสูบบุหรี่    ผลสำเร็จจากการดำเนิน“โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่” มีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากกะเพรา มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ในระยะเวลา 30 วัน ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 15–55 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย

      ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ  ในรูปแบบของซีรั่มที่มีลักษณะของเหลวใส เป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากถั่วพื้นเมือง” โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ในการสกัดสารเพปไทด์จากถั่วมะแฮะสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ สามารถลดจำนวนริ้วรอยได้ 72.7%  ลดความลึกเฉลี่ยของริ้วรอยได้ 70% ลดความยาวของริ้วรอยรวมได้ 60% และปริมาณพื้นที่รวมของริ้วรอย (Total wrinkle) ได้ 65% ของรอยตีนกา นอกจากนี้ยังสามารถลดฝ้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผิวหน้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในอาสาสมัครหญิงชาวเอเชีย จำนวน  20  คน อายุระหว่าง 35 ถึง 65 ปี พบว่า เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองที่ผิวหน้าหรืออาการข้างเคียงใดๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย  ได้ที่ กองการตลาด  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วว.

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย  ได้ที่   กองการตลาด  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วว.
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  E-mail : 
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'mailto:';
 var suffix = '';
 var attribs = '';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy14746 = 'marketing_tistr' + '@';
 addy14746 = addy14746 + 'tistr' + '.' + 'or' + '.' + 'th';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + addy14746 + suffix + '\'' + attribs + '>' );
 document.write( addy14746 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->
 </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>
             

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป