กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2011
... โดยมี นายสันติ สาทิพย์พงษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
43. เปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. ครั้งที่ ๑
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
นายจิรัฏฐ์  นิธิอนันตภร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ ...
อังคาร, 22 มีนาคม 2011
... 2554) นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 16 มีนาคม 2011
... ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ จังหวัดยโสธร  จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2011
... มอบหมายให้นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 จังหวัด จังหวัดละประมาณ 200 คน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชัยภูมิ โดย นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ...
พุธ, 09 มีนาคม 2011
... ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุม Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) ...
พุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2011
... กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา  ...
จันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2011
... นายก้องศักดิ์  ยอดมณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิด “โครงการกล้องดูดาวพีวีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
...                นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนำ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป