กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. แถลงข่าว โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการความร่วมมือ กับ JAXA

ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. แถลงข่าว โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการความร่วมมือ กับ JAXA

พิมพ์ PDF

 

          วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2554 ) เวลา 10.30 น.  ณ ห้อง Sapphire 4 ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  นายก้องศักดิ์  ยอดมณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิด โครงการกล้องดูดาวพีวีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554  และ โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ JAXA”  พร้อมด้วย  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Mr.Guenther Nadolny กรรมการผู้จัดการ   บริษัท วีนิไทย จำกัด ( มหาชน ) และ ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธุ์วดี หัวหน้าโครงการ  ร่วมแถลงข่าว

 

 

          นายก้องศักดิ์  ยอดมณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  โครงการกล้องดูดาวพีวีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554  เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิศวกรรมให้แก่ เด็กและเยาวชนไทย นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีเพื่อเยาวชนของชาติ  ในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้เยาวชนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  โดยผ่านกิจกรรมการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท่อพีวีซีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ  และใช้กล้องดูดาวที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้  เป็นสื่อเรียนรู้ต่อไป  นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ ที่จะได้รับกล้องดูดาวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 
         นายก้องศักดิ์  ยอดมณี  กล่าวต่อว่า  สำหรับความร่วมมือระหว่าง สวทช กับ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ประเทศญี่ปุ่น ด้านอวกาศนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และนักวิจัยได้ทำงานวิจัยในอวกาศ และเปิดโลกใหม่แห่งการค้นคว้าวิจัยให้กับวงการวิชาการในหลายสาขา  อาทิ ยารักษาโรคใหม่ๆ วัสดุชนิดใหม่  รวมไปถึงการแปรเปลี่ยนยีนส์เกิดพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆ  ซึ่งขอบเขตการทดลองในอวกาศ   ของ JAXA  นั้น  ครอบคลุมตั้งแต่การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา  ศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนัก  ธรณีวิทยาและการสังเกตโลก  ดังนั้น  การวิจัยทดลองด้านต่างๆ เหล่านี้   จะทำให้ได้ทั้งข้อมูลและการปรับประยุกต์ใช้  ซึ่งผลจากความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในการค้นพบงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

 


         ด้าน  ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธุ์วดี  หัวหน้าโครงการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดเผยว่า  โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา เป็นโครงการที่ สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการทั้งหมดจากบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์แก่เยาวชนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางวิศวกรรม และได้ลงมือประดิษฐ์กล้องดูดาวขนาดใหญ่ด้วยตนเอง  เรียนรู้การแก้ปัญหา เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมที่นำไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้


          สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์กรอวกาศญี่ปุ่น หรือ
JAXA เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักเรียนและนักศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการทดลองในอวกาศหรือการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเข้าร่วมประกวด โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมเจ้าของผลงานจะได้ขึ้นทำการทดลองบนเครื่องบินที่ทำการบินแบบพาลาโบลา  โดย สวทช. จะมีทีมนักวิจัยช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาชุดการทดลอง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

 


 

               ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   โทรศัพท์  0 2564 7000  ต่อ 77213   E mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือ เว็บไซต์ www.nstda.or.th/jaxa-thailand

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย   

ถ่ายภาพโดย :  นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 0 2333 3732 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป