กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

พิมพ์ PDF

 

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มอบหมายให้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ จังหวัดยโสธร  จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

          โอกาสนี้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ  ได้กล่าวเปิดการอบรม โดยเน้นถึงแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ทั้งการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนแนวทางความช่วยเหลือสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้านอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

 

 

          ทั้งนี้  โครงการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่ปี 2547 สามารถส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี โดยมีการจัดสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 317 โรง  ซึ่ง วว. ได้ร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีดำเนินการ   ผลการดำเนินการในแต่ละปี โรงปุ๋ยเหล่านี้สามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณปีละ 15,000 ตันหรือประมาณ 300,000 กระสอบ และคาดว่าในปี 2554 โรงปุ๋ยชุมชนของ วว. จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1 ล้านกระสอบ คิดเป็นรายได้ของเกษตรกรมากกว่า 500 ล้านบาท

 

เผยแพร่โดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร.  0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป