กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ทปษ.รมว.วท. นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท จ.อำนาจเจริญ

ทปษ.รมว.วท. นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท จ.อำนาจเจริญ

พิมพ์ PDF

 

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ณ ชุมชนบ้านโนนธาตุ  ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  โดยมี คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  สมาชิกอบต.พนา  กำนัน ต.พนา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนธาตุ และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 

          โอกาสนี้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวแก่คณะที่มาให้การต้อนรับว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ซึ่งมีวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ เป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาช่วยพี่น้องชาวชุมชน  ซึ่งแต่เดิมวิทยาศาสตร์เป็นแค่เรื่องความรู้ที่ทุกท่านเพียงแต่รับทราบว่า ช่วยอะไรในชีวิตประจำวันมากมาย  แต่ไม่ได้ใช้จริง  ดังนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนโยบายที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาสู่พี่น้องประชาชนในแบบที่ จับต้องได้  ใช้ได้จริง  การรวมกลุ่มของชุมชนในการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม เป็นโอกาสที่ดี  ที่มีสถาบันการศึกษา กระทรวง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ทางอบต. และผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ  เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้  และลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

 
          อนึ่ง โครงการหมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 5  ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการทำนาปี  โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด  ได้แก่ ฟางข้าว  แทนการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อย  เป็นการลดมลภาวะจากการเผาฟางข้าวที่เหลือจากเพาะปลูกทำให้คุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนดีขึ้น  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง  มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านนำร่อง  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป  ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายพลทวิช  จันทรโคตร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

 

ข่าวโดย  : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ภาพโดย : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป