กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตรวจเยี่ยมพื้นที่

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ตรวจเยี่ยมพื้นที่]  ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
... นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาสาสตร์ไปสู่ชุมชน และเพื่อทำให้ชุมชนมีความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเดินหน้าทำงานด้านยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
      วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2558 / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธิต โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ โดยมี นางวลัยลักษณ์ สถาพรเจริญชัย ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
4. ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมาและบุรีรัมย์ ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
       ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการระบบท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำบ้านหม่านิก ไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
... ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมการป้องกันและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในจังหวัด ...
อังคาร, 17 มกราคม 2012
... และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ถูกต้องท่วม  พร้อมทั้งได้ให้นโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ...
จันทร์, 26 กันยายน 2011
... วิทยาเขตสกลนคร  พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนมเคี้ยวหนึบจากเม่า  การผลิตชาเม่า และตรวจเยี่ยมพื้นที่การปลูกต้นเม่าของคนในชุมชนบ้านโนนช้าง    ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
    /files/2030.mp3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  นายคมจิต ลุสวัสดิ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระชัย  ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
     รอง นรม. พร้อม รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้ วท.เป็นต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป