กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน

ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน

พิมพ์ PDF

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมาและบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและชุมชน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการโดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

     วันพฤหัสบดีที่  22 มกราคม 2558   :   ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “Sciences and Technology for Social and Devotin in 21 st Century”  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น  ราชาออคิด และเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น  ราชาออคิด
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558  :   มอบแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เยี่ยมชมระบบประปาหมู่บ้านและเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการกองทุนอิสระ ปี 2557   ณ จังหวัดนครราชสีมา และเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือ “โรงเรียนไม้ไผ่” อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนลิ่มทอง ณ ชุมชนโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
     วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  :   มอบแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
 การเดินทางไปพื้นที่อีสานในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งมอบน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีมอบให้สังคมและชุมชน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 โทรสาร 02 333 3834  
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป