กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รอง นรม. พร้อม รมว.วท.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จ.บุรีรัมย์ และจ.นครราชสีมา

รอง นรม. พร้อม รมว.วท.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จ.บุรีรัมย์ และจ.นครราชสีมา

พิมพ์ PDF


 

   รอง นรม. พร้อม รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้ วท.เป็นต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน
 


  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งทั้งหมด 23 อำเภอ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. ที่ประสบผลสำเร็จของ หมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านโนนรัง ต.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน โดยจะกระจายสู่จังหวัดต่างๆ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


   ในการนี้ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชนใน ต.ชุมแสง  ต.หนองโบสถ์ และ ต.ทุ่งแสงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยการขุดลอกคลองส่งน้ำและทำแก้มลิง กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากครัวเรือนละ 20,000 – 30,000 บาทต่อปี เป็นครัวเรือนละ 100,000 บาทต่อปี
 


   จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจเยี่ยม บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และรับฟังบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน โดยนายจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำและที่ดิน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ด้วยการขุดสระน้ำประจำไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรผสมผสานตลอดทั้งปี ทำให้การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดำเนินการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการทำบัญชีครัวเรือนและวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
 


   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและภูมิใจที่โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน และพร้อมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

------------------------------------------------
 

ผู้เขียนข่าว : นางอภิญญา  ตันติรังสี  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2333 3727

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป