กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นลานอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

ปลัด ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นลานอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2558 / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธิต โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ โดยมี นางวลัยลักษณ์ สถาพรเจริญชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม นายเอกรินทร์ ธนานัทธพงศ์   ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัททาโคเทค ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

 

    รศ.ดร.วีระพงษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวนมากให้ความสนใจลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการทำลานลู่วิ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อบต.ละ 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,000,000,000 บาท และที่สำคัญจะต้องนำเสนอไอเดียการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติให้แก่ อบต. ได้รับทราบเนื่องจากโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการทำเป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่เด็กนักเรียนได้ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำพื้นลู่ลานกรีฑา สนามฟุตซอล และ พื้นอเนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ ทั้งนี้ ขอให้กรมวิทยาศาสตร์ฯทำการทดสอบการใช้งานจริงเพื่อลดปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียน และขอให้มีการประเมินความพึงพอใจของเด็กนักเรียนที่มีต่อลานลู่วิ่งดังกล่าวด้วย

 

   ดร.อรวรรณ กล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากยางธรรมชาติ ให้กับ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อเร่งรัดการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   และเป็นการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที 

 

 

     ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “สร้างลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๙๘๙ ตารางเมตร  (กว้าง ๒๓ เมตร x ยาว ๔๓ เมตร) ประกอบด้วยพื้นลู่ลานกรีฑา สนามฟุตซอล และ พื้นอเนกประสงค์ โดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ๑.๙๗ ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและทำพิธีส่งมอบพื้นที่สาธิตดังกล่าวให้แก่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

 

      โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี    พ.ศ. 2492 ณ โรงงานสุราบางยี่ขัน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกริม แม่น้ำเจ้าพระยา เหนือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต่อเมื่อมีการก่อสร้างสะพานพระราม 8 โรงงานแห่งนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ผู้ที่ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนคือนายสุริยะ ขีตตสังคะ ผู้จัดการโรงงานกับนายจเร ธนโกเศศ หัวหน้าแผนกตรวจสอบ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ชุมชนสะพานไม้ ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชนบ้านปูน ชุมชนวัดดาวดึงษ์ ชุมชนศรีอุลัย ชุมชนโค้งถ่าน


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธฺ์,นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป