กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวภาพ

ทั้งหมด 83 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
71. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Affluent, Medical and Wellness Tourism)        4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)        5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มุ่งเน้นสาขาธุรกิจการเกษตรและสาขาพลังงานชีวภาพกับการเชื่อมโยงสู่สมาร์ตกริด (Bio-energy and Integration to Smart Grid) ซึ่งเป็นสาขายุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศมีพื้นฐานทรัพยากรและความสนใจร่วมกัน ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
     20 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนา catalyst ซึ่งใช้สำหรับ LPG/Gasoline reformer เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
76. Clipping วท ประจำวันที่ 3 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สาหร่าย-ดัชนีชีวภาพ    ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
78. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... การทดสอบพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ   บ้านเมือง 7  ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
79. กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
... เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุ การรับมือภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน ระบบการสอบย้อนกลับ การใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติก อาหารเฉพาะทาง การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคม ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนเต็มที่  งานเซต้า 2016 ครั้งแรกในไทย งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ร่วมโชว์หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสี ,นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป