กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016

พิมพ์ PDF

 


 
      ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Startup Disrupts Thailand ณ โรงแรมสุโกศล โดยได้มีการระดมไอเดียจากสตาร์ทอัพ และหน่วยงานส่งเสริมสตาร์ทอัพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้ถือเป็นนักรบพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่จะทำให้สังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของไทย เอเชีย และโลก เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า สตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย สามารถจัดกลุ่มได้ 8 สาขา ได้แก่ เกษตรและอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ การเงิน บริการภาครัฐ สุขภาพ และอุตสาหกรรมผลิต ซึ่งขณะนี้ ตลาดหลักของสตาร์ทอัพเหล่านี้ยังอยู่ภายในประเทศและ AEC แต่ได้มองตลาดอนาคตที่ต้องการเข้าไป เช่น ตลาดอียู อเมริกาใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก
 
 
    ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้นำกระบวนการคาดการณ์อนาคตมาใช้เพื่อช่วยกำหนดโจทย์ความท้าทายในอนาคตที่เป็นโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุ การรับมือภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน ระบบการสอบย้อนกลับ การใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติก อาหารเฉพาะทาง การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐ เป็นต้น 
 
   
    โฆษกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต่อว่า ไอเดียที่จะได้จากการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดงาน Startup Thailand 2016 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงไอซีที และอีก 10 กระทรวง จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้รับความรู้และบริการตรงตามความต้องการ โดยได้เชิญวิทยากรที่เป็นสตาร์ทอัพชื่อดังของโลกและไทยมาสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าประสบการณ์ นอกจากนั้น ภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการและบรรยากาศ เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพแลกเปลี่ยนไอเดียและค้นหาศักยภาพในการทำธุรกิจร่วมกัน หลังจากหน่วยงานส่งเสริมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะนำความต้องการและข้อเสนอแนะของสตาร์ทอัพ มาจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมและลดข้อจำกัดต่างๆ ที่สตาร์ทอัพต้องเผชิญอยู่ เช่น การปรับแก้กฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandstartup.org 

 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน             Facebook: sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป