กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คูปองนวัตกรรม

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ให้กำลังใจแต่เช้า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาให้กำลังใจผู้จัดงานและผู้ร่วมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อSMEs ตั้งแต่เช้า พร้อมกับ การขึ้นเวทีแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยี  คูปองนวัตกรรม ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
42. Clipping วท ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C4 อัดงบคูปองนวัตกรรมระยะ2  ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... Area Based จำนวน 23 ราย บริการMSTQ 9 ราย  คูปองนวัตกรรม 9 ราย  ปรึกษาด้านสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ 8 ราย  ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
... การบริการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ คูปองนวัตกรรม ตลอดจนกิจกรรมบนเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น           ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
...    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) นำเสนอแอพพลิเคชั่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วยครัวไทย  สู่ครัวโลก พลังงานสะอาด ชีวการแพทย์ เกษตรอินทรีย์ คูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... อาทิ โครงการคูปองนวัตกรรม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) โครงการส่งนักวิจัยจากภาครัฐไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน หรือโครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ การจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อมาตรฐานและคุณภาพ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม การส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม มาตรการลดหน่อยภาษีด้านการวิจัยและพัฒนาจาก 200% เป็น 300% การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานและคุณภาพของประเทศ เรียกว่า MSTQ ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 300% มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา คูปองนวัตกรรมที่รัฐพร้อมสนับสนุนด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท กองทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... โครงการศูนย์ THAILAND SMEs CENTER และแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ASEAN SMEs Expo ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีโครงการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยการวิจัย อาทิ  - โครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 ซึ่งหอการค้าไทยกาหนดเป้าหมายผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... เอสเอ็มอี  วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายใหม่ รวมถึงเกษตรกรและประชาชน อาทิ โครงการคูปองนวัตกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป