กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คิดค้น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, วันเทคโนโลยีของไทย, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ประดิษฐ์, คิดค้น, พัฒนา]  ...
อาทิตย์, 19 ตุลาคม 2014
Tags: [งานประกวด, สิ่งประดิษฐ์, เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์, สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ปี 2551]  ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
Tags: [สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการลำไยรีไซเคิล]  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010
...                 ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้การสนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด คิดค้นประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมต้นแบบขึ้นช่วยแก้ปัญหา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันตอบปัญหา มอบรางวัล 4. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... how Corporate Ventures are investing” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจสำหรับองค์กรใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดค้นสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ พร้อมการนำเสนอแนวโน้มและมุมมองในการรับเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนร่วมของ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเอง หรือเทคโนโลยีที่เกิดจากการร่วมวิจัยและพัฒนากับเครือข่ายพันธมิตร และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเวทีต่าง ๆ โดยรวบรวมได้กว่า ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สส.ร่วมงานแสดงนวัตกรรมนานาชาติ-ปลุกกระแสคิดค้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม   ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
9. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การเพิ่มการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่ทำวิจัยจากเดิม 200% เป็น 300%  การประกาศบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสินค้าที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยให้ขายกับภาครัฐด้วยวิธีกรณีพิเศษ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป