กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. - ก.วิทย์ หนุนนักวิจัยจัดประชุมทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2559 สร้างพัฒนางานวิจัยคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน

สวทช. - ก.วิทย์ หนุนนักวิจัยจัดประชุมทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2559 สร้างพัฒนางานวิจัยคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน

พิมพ์ PDF

โครงการ “NSTDA Chair Professor" โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

 

               2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังบุคลากรด้านงานวิจัย เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตรผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาอย่างต่อเนื่อง

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสวทช.

 

               ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และ โครงการ NSTDA Chair Professor” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สำหรับการจัดประชุมนักวิจัยแกนนำ และ โครงการ “NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2559 : การพัฒนางานวิจัยคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยโดยรวมของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาคมวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งทำให้เกิดการประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักวิจัย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยที่ปรากฏออกมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จากค่าที่อยู่กับที่ประมาณ 0.22% ในช่วงสิบปีก่อน พ.ศ. 2555 ขึ้นมาเป็นประมาณ 0.47% ในปี พ.ศ. 2557

 

               นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่เปรียบเสมือนกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การเพิ่มการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่ทำวิจัยจากเดิม 200% เป็น 300%  การประกาศบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสินค้าที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยให้ขายกับภาครัฐด้วยวิธีกรณีพิเศษ การส่งเสริมผู้ประกอบการประเภท Tech Startup ไปจนถึงการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้สูงขึ้น นอกจากกลไกที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาจึงต้องให้ความสำคัญของการตั้งโจทย์วิจัยให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศ และตอบสนองผู้ใช้ ยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีโลกที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป”

 

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เลขานุการโครงการนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor

 

               ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เลขานุการโครงการนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor กล่าวว่า โครงการ NSTDA Chair Professor เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด จัดตั้งโครงการ PTT NSTDA Chair Professor ขึ้นอีกด้วย ซึ่ง สวทช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็นทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 13 โครงการ, NSTDA Chair Professor จำนวน 4 โครงการ และ PTT NSTDA Chair Professor จำนวน 1 โครงการ ผลของการดำเนินงานของโครงการแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 101 ต้นแบบ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 585 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 29 เรื่อง การผลิตบุคลากรในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวม 404 คน อีกทั้งยังมีการนำผลงานวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะแล้ว

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป