กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความมั่นคง

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
         พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ที่จะมีแหล่งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไทยเสนอให้รัสเซียซื้อสินค้าการเกษตรและข้าวจากไทยให้มากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางอาหารของรัสเซียครับ”  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ความมั่นคงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ลักลอบนำเข้า หรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ รวมทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เนชั่นสุดสัปดาห์ 61 สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในประเทศ ทำให้นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนในประเด็นของการพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ยังคงความสำคัญกับสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการมอบนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน ส่วนกิจกรรมเรื่องที่ 2 คือ การเสวนาเรียนรู้สู่การลงมือทำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... ถ้าเราต้องบรรจุ 100% ก็ต้องใช้งบประมาณสูง เพราะคนหนึ่งใช้เงินเยอะ เรื่องนายสิบ เรื่องนายทหารนะ แล้วเขาต้องไปอยู่ตามบ้าน ตามชุมชน เขาจะพัฒนาตัวเอง ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีความมั่นคง เรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... และเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน        ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป