กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมวิชาการ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. การประชุมวิชาการทางเคมีนานาชาติ ครั้งที่ 14
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... of Asian Chemical Societies (FACS) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางเคมีระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นทุก 2 ปี  "14th Asian Chemical Congress 2001 (14 ACC) " โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์จาก ...
พุธ, 07 กันยายน 2011
... 28 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
53. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การประชุมวิชาการ i-CREATe 2011 มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ๑.การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2011
          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงแรมแชงกรี-ล่า เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  เพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
... การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่องาน “กึ่งศตวรรษ  นิวเคลียร์ไทย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
56. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ประจำปี 2553 (Geoinfotech  2010 )   ภายใต้ชื่องาน  “1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010” “Nanotechnology for Sustainable World”  จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2010
58. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งานสัมมนา APMP 2010 Symposium
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านมาตรวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกและผู้ประกอบการไทยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ...
พุธ, 17 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป