กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งานสัมมนา APMP 2010 Symposium

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งานสัมมนา APMP 2010 Symposium

พิมพ์ PDF

                   นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา APMP 2010 Symposium เรื่อง "Global and Local Perspectives on Roles and Impacts of Metrology on Global Development and Challenges" จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านมาตรวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกและผู้ประกอบการไทยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยมี พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องนภาลัย เอ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

 

 

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-3333732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป