กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กรมการข้าว

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ปส., กรมการข้าว, คว้ารางวัล, IAEA และ FAO, รังสีพัฒนาพันธ์ข้าว]  ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
2. รมว.วท หารือเรื่องข้าว ร่วมกับ กรมการข้าว และ สศร.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ข้าว, สศร., หารือ, กรมการข้าว, zoning]  ...
อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2013
3. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 12 กรมการข้าวจับมือ8องค์กรโชว์ผลงานวิจัยข้าว85เรื่อง     ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 18 กรมการข้าวผนึกกำลัง8องค์กรระดมโชว์ผลงานวิจัยสุดยิ่งใหญ่     ...
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
                  13 มิถุนายน 2559: กรมการข้าว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นแก้มลิง จึงได้ร่วมมือกับไบโอเทค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และสหกรณ์การเกษตรอำเภอผักไห่ จำกัด วิจัยจนได้พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ชมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก โชว์ผลงานกรมการข้าวได้รับรางวัลความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ข้าวจาก IAEA และ FAO หวังให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานำพลังงานปรมาณูมาใช้ทางสันติต่อไปในอนาคต ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
8. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
9. งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ...
ศุกร์, 21 มีนาคม 2014
... สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งข้าวพันธุ์นี้เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ร่วมกันระหว่างไบโอเทค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป