กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส.โชว์ผลงานกรมการข้าว คว้ารางวัลใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก IAEA และ FAO

ปส.โชว์ผลงานกรมการข้าว คว้ารางวัลใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก IAEA และ FAO

พิมพ์ PDF

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ชมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก โชว์ผลงานกรมการข้าวได้รับรางวัลความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ข้าวจาก IAEA และ FAO หวังให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานำพลังงานปรมาณูมาใช้ทางสันติต่อไปในอนาคต

 

   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่กรมการข้าวได้รับการคัดเลือกผลงานและได้รับรางวัลผลงานความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความร่วมมือระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีหลายองค์กรทั่วโลกเข้าร่วมประกวด โดยมีผลงานผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลเพียง 12 ประเทศ

   “เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  ซึ่งในโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย ทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยรับเกียรติบัตรรางวัล Achievement Awards in Plant Mulation Breeding จากรองผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA ในการประชุมใหญ่สามัญของ IAEA สมัยที่ 58 เมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย”

        ปส.เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ ต้องอยากแสดงความยินดีกับกรมการข้าว โดยเฉพาะ ดร.กาญจนา กล้าแข็ง เจ้าของงานวิจัยที่ได้สร้างผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการด้านการเกษตรในอนาคต รวมทั้ง สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ยินดีให้การส่งเสริมและความร่วมมือเชิงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติที่ก่อให้เกิกประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

        การนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมาในการชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช ปกติในธรรมชาติพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมภายในตัวเองอยู่แล้ว รังสีเพียงช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้น แปลกขึ้น โดยลักษณธที่ดีของพันธุ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

เขียนข่าวโดย :  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทร 02 596 7600 ต่อ 1123-4

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 02 333 3731-2

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป