กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา workshop

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. สดร. จับมือ แคนนอน ชวนส่งภาพถ่ายประกวด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และของรางวัลจากแคนนอน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมจัด Workshop เทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชั้น ...
พุธ, 25 มิถุนายน 2014
32. สดร. ร่วม CANON ชวน Workshop ถ่ายภาพดาราศาสตร์ ฟรี !!
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จำกัด จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายดาวอย่างไรให้ได้ให้โดน!! กับกูรูถ่ายภาพชั้นเซียนจาก สดร. เผยละเอียดเทคนิคถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าประเภทต่าง ๆ ไฮไลต์เด็ดกับเคล็ดลับ “ตามล่าทางช้างเผือกตกมัน” และ “เส้นแสงของดาวสวย” ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
33. IAEA จับมือ ก.วิทย์ฯ เสริมแกร่งบุคลากรด้านความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Workshop on Strengthening Regulatory Inspection of Linear Accelerator In Thailand” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ ปส. นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานตรวจสอบเครื่องเร่งอนุภาคให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
... เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (National Nuclear Security Workshop on the Integrated Nuclear Security Support Plan (INSSP)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีที่เป็นมาตรฐานสากล ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
35. ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days 2014, Bangkok
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... The three-day program is mainly focusing on the three Societal Challenges Health, Food security and safety and Water management. Dedicated scientific workshops on all these fields will be organized along ...
จันทร์, 27 มกราคม 2014
... เรื่อง 10th  “Biomass-Asia Workshop refinery to community and industrial Applications” with asia Biomass Office Conference ระดมความคิดของบุคลากรภาครัฐ/เอกชน จากเครือข่ายสมาชิกทั่วภาคพื้นเอเชีย ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
37. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัด workshop ตามแผนที่ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้มีการวางไว้ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ...
พุธ, 12 มิถุนายน 2013
... ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย Leaders Forum ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖, The Focus Area Sessions วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖, Technical Workshops ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ Exhibitions ระหว่างวันที่ ...
อังคาร, 23 เมษายน 2013
... – สหรัฐ หัวข้อ “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากอุทกภัย” (Joint Thai – U.S. Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction) โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013
40. การประชุม Thai Professionals Conference 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        - Natural Disasters in Japan and How We Face Them: The Past, Present and Future by Prof. Yoshihiro Narita, Hokkaido University นอกจากนี้ในการประชุมยังมี Workshop เพื่อระดมสมองสร้างความรู้มือในงานวิจัย ...
พุธ, 04 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป