กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. จับมือ แคนนอน ชวนส่งภาพถ่ายประกวด

สดร. จับมือ แคนนอน ชวนส่งภาพถ่ายประกวด

พิมพ์ PDF

หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ 57”


             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์” ประจำปี 2557 ชวนผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากแคนนอน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมจัด Workshop เทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชั้น 21 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


              ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. ได้จัดประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์”ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นสื่อ สมัยก่อนผู้ที่ถ่ายภาพดาราศาสตร์ในประเทศไทยมีไม่มากนัก หากต้องการใช้ภาพสำหรับนำมาทำสื่อต่างๆ จะต้องซื้อจากต่างประเทศในราคาแพง สถาบันฯ จึงได้ริเริ่มจัดประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ขึ้น  จากปีแรกจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีนักดาราศาสตร์สมัครเล่น รวมทั้งผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากขึ้นทุกปี การถ่ายภาพดาราศาสตร์ผู้ถ่ายต้องมีจินตนาการ ความอดทน มีความรู้ความเข้าใจ ภาพที่ถ่ายออกมาต้องมีความครบถ้วนทั้งด้านเทคนิคดาราศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะได้หรือไม่ได้รับรางวัล เหนือสิ่งใดแล้วคือคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้ถ่ายนั้นเอง
คุณทรงพล สาหร่าย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แคนนอน  มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า  แคนนอนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายภาพดาราศาสตร์ของสถาบันฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้ในกิจกรรมของสถาบันฯ เช่น การติดตามปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ จัดอบรมการถ่ายภาพ สนับสนุนวิทยากร เป็นต้น ผมเชื่อว่าโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ จะช่วยให้วงการถ่ายภาพดาราศาสตร์ในประเทศไทยมีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด   ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ได้แก่ ปริ้นท์เตอร์สำหรับพิมพ์ภาพขนาดพกพา Selphy CP 910 จำนวน 5 รางวัล

 


             สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1)ภาพถ่าย Deep Sky  Objects  2) ภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  3) ภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ 4) ภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์  5) ภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดสามารถติดตามรายละเอียดกติกาการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ www.narit.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5322-5569 ต่อ 305 (คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์) ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 


 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย็๋  ป้องสุธาธาร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป