กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา nCA

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของ Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท.  ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
...             ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดเผยหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุม The 5th Meeting of FNCA Study Panel ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... โดยหน่วยงาน The Institut de recherché pour le developpement (IRD) องค์กร Centre Science และ The Institut francais โดยการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงได้นำนิทรรศการชุด “Water at the ...
พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2013
กระทรวงวิทย์ สวทช. นำเทคโนโลยี nCA แก้ปัญหาน้ำเน่า จับมือ เทศบาลนครเชียงใหม่-สถาบันศึกษาภาคเหนือ  ลุยปรับสภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่กว่า 8 กม. ยืนยันใสสะอาดปลอดภัย เตรียมถ่ายทอดความรู้ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ...
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013
... ตลอดจนออกซิเจนสูง  จนสามารถสูบออกจากชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้น้ำที่สูบออกยังสามารถนำไปเลี้ยงปลาในบ่อได้อีกด้วย  ซึ่ง สวทช. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในชื่อ nCA หรือ ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
... ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุม Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) ...
พุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2011
17. โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้ายศิลปาชีพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จด้วยแคปซูลสมบัติพิเศษกลิ่นหอม     เทคโนโลยีนาโนในปัจจุบันได้พัฒนาจนเกิดองค์ความรู้หลายประการ หนึ่งในนั้นคือเทคนิคการห่อหุ้มแคปซูล (encapsulation) กล่าวคือสามารถผลิตแคปซูลระดับนาโนเมตรโดยบรรจุสารหอมระเหยไว้ภายใน ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
18. รมว.วท. พบนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในหัวข้อ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ โรงแรม Royal Rancaster ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจ ในผลงานและนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งงานด้านรัฐสภาของไทย ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป