กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ส่งนวัตกรรมแก้น้ำเน่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ส่งนวัตกรรมแก้น้ำเน่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

พิมพ์ PDF

    

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว นวัตกรรมแก้น้ำเน่าเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบ “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง” หลังทดสอบสำเร็จได้ผลดีมากในระดับหมู่บ้านแถบลำลูกกา ปทุมธานี ในพื้นที่กว่า 9000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่า น้ำที่ขังเน่าเสียมีสภาพใสและดีขึ้น  ตลอดจนออกซิเจนสูง  จนสามารถสูบออกจากชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้น้ำที่สูบออกยังสามารถนำไปเลี้ยงปลาในบ่อได้อีกด้วย  ซึ่ง สวทช. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในชื่อ nCA หรือ เอ็นค่า โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น นอกจากความสูญเสียแล้ว สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ยังแสดงให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งและไม่ปล่อยให้ผู้เสียหายต่อสู้กับโชคชะตาทุกข์โศกโดยลำพัง  หากแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาในทุกๆ ระดับ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุ่มเทงบประมาณ CSR เพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัย มีไม่น้อยที่จับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเข้าไปร่วมฟื้นฟูชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อให้ฟื้นกลับคืนโดยเร็ว อาทิ การดำเนินการของ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยของ สวทช. คือ สารจับตะกอนจากสารสกัดธรรมชาติ และเครื่องเพิ่มออกซิเจนแบบประหยัด เข้าไปร่วมฟื้นฟูหมู่บ้านทรงพล คลอง 2 ลำลูกกา ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้
     ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ผลการนำนวัตกรรมเอ็นค่าเข้าไปทดสอบในระดับหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่หมู่บ้านทรงพล ชุมชนแถบคลอง 2 ลำลูกกา ซึ่งมีน้ำท่วมขัง 30-40 ซม. ขนาดปริมาณน้ำท่วมขังทั้งหมด = 100x220x0.4=8,800 ลบ.ม. มีชาวบ้านพักอาศัยประมาณ 184 หลังคาเรือน พื้นที่เป็นแอ่ง มีขยะและยุงมาก  มีพื้นที่เป็นซอยย่อยบ้าง โดยชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่น่าเห็นใจและอยากได้รับความช่วยเหลือมาก  โดยหลังจากที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำที่ท่วมขังกว่า ~ 9,000 ลบ.ม. ปรากฏว่าน้ำที่ขังและเน่าเสียดีขึ้น  น้ำใสขึ้น ไม่เหม็น ยุงน้อยลง ซึ่งพอน้ำดีขึ้น ก็เริ่มมีการสูบออกตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 โดยได้รับการสนับสนุนวางแผนการสูบน้ำและดำเนินการโดย ร.12 พัน 3 ดำเนินการสูบน้ำที่มีคุณภาพดีแล้วออกจากชุมชนโดยไม่ได้สร้างผลลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทราบจากผู้นำชุมชนว่าน้ำสูบออกไปบ่อเลี้ยงปลาเก่าที่ติดกับหมู่บ้านและอาจลงสู่คลองต่อไป
     ผลจากนวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะดีและมีประโยชน์ต่อทั้งเรื่องการจัดการกับน้ำเสียที่ท่วมขังเพื่อให้ชาวบ้านในบริเวณที่น้ำท่วมขังได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆ ได้กลับคืนสู่ห้องเรียนแล้ว นวัตกรรมนี้ยังสามารถนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตของคนไทยและสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาเรื่องมลภาวะและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปด้วย
    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวอีกว่า  ผลสำเร็จของงานวิจัยดังกล่าว ทางเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส หรือ สาร nCLEAR (เอ็น-เคลียร์) และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบอย่างง่าย ราคาประหยัด โดยเรียกว่า nAIR (เอ็น-แอร์) ทั้งนี้ “สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส” นั้น  ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่  สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส กลิ่นไม่เหม็น ดังนั้น หากต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภค หรือบริโภค จำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้ม หรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง เป็นต้น
    

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว        :นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
 

Tags nCA
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป