กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา clinic

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. คลินิกเทคโนโลยี
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, clinictechnology]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
2. โครงการคลินิกเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, clinic, ชุมชน, ชนบท]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร
(EventList / ปลัดกระทรวง / การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร)
... เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการทางานบูรณาการการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค โดยนานโยบาย แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/uploadclinic/clinicTrain53.rar ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
... แต่ไม่สามารถเข้าสู่ clinical trial ได้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องการ National Clinical Research Organization (National CRO) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยให้เข้าสู่ clinical trial ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
5. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประจำปี 2559” Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... ๆ อาทิ การจัดประกวดนวัตกรรม จัดประชุมทางธุรกิจพบปะนักลงทุน ฝึกอบรม Business Clinic กิจกรรม Mock Judging การนำเสนอแผนธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายกับองค์กร ต่าง ๆ ในระดับโลก โดยในปีแรกได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการกว่า ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... (Ventilator) ข. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Clinical digital thermometer) ค. เครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump analyzer) และ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... กล่าว่า การร่วมกันจัดงาน THAILAND LAB 2013 ทางสมาคมได้ร่วมมือกับสมาคมทางการแพทย์ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคเอเชียเพื่อจัดงานสัมมนาในหัวข้อ Ouality Clinical Laboratory ที่นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาคที่ได้พบปะ ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... He has previously worked as a clinical medical physicist at the University of Colorado, a consultant medical physicist, and as the project manager at Argus Software, a medical physics quality assurance ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2011
10. คลินิกเทคโนโลยี
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
          คลินิกเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่าง วท. กับสถาบันการศึกษา ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด วท. รวมทั้งของสถาบันการศึกษา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป