กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Technologies

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [Workshop on Trends, Technologies]  ...
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010
... (Food) เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technologies)  ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... และเป็นเจ้าของผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับด้านอาหาร (Food) เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technologies)  ไบโอเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... เวทีสําคัญในการเริ่มต้นและขยายตัวของธุรกิจ startup และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ startup และนักลงทุนได้พบปะแสดงศักยภาพ เพื่อช่วงชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมโล่รางวัล Smart Phone รางวัล Technologies ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
... Curtin University และ องค์การวิจัย CSIRO ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และ Green Distillation Technologies Corporation เข้าร่วมประชุมและเยือนสถาบันต่างๆ ของไทย  ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
6. โครงการ Future Technologies for Bio-based Industry
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... Metrology Arena in Thailand ( MAT 2016)  หัวข้อ “Technologies and Metrology Standards for Quality Infrastructure  (QI) ซึ่งได้จับมือร่วมกับ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (National ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” ซึ่งเป็นการฉายภาพต่อเนื่องจากการบรรยายในปีที่แล้วว่ามีเทคโนโลยีใดที่เริ่มมาแรงและเทคโนโลยีใดที่ต้องจับตามองในปีนี้ ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... Highlight ที่สำคัญ อาทิ การปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” ซึ่งเป็นการฉายภาพต่อเนื่องจากการบรรยายในปีที่แล้วว่ามีเทคโนโลยีใดที่เริ่มมาแรงและเทคโนโลยีใดที่ต้องจับตามองในปีนี้ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
... “Nanotechnology in Thailand: Convergent Technologies for Sustainable Development” หรือ "นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย : การหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"    ...
พุธ, 28 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป